Hem

Manar Al-Houda skola F-6 invigdes år 1995, och fritids år 2000.

Vi befinner oss i Valsätra som är en stadsdel i Uppsalas södra delar, norr om Gottsunda och söder om Norby. Skolan har tillgång till stora grönområden samt lekparker. Vi har även en väl tilltagen skolgård med gungor, klätterställning samt egen fotbollsplan. Undervisningen bedrivs i rymliga och fräscha klassrum.

 

Undervisningen sker på svenska med utbildade lärare enligt svensk läroplan. Digitala hjälpmedel finns.10

Hög lärartäthet per elev

Ett trevligt bemötande från alla anställda

God kontakt mellan skola och hem

20

Digitala verktyg (datorer mm)

Elevdemokrati

Respekt för varandra, föräldrar, lärare och andra särskilt betonas.

Buss skjuts för de som bor på avstånd.

35

God och näringsrik mat

Skolan kan dessutom erbjuda en skolmiljö där fula ord och slagsmål är förbjudna och all form av mobbning /kränkning tas på största allvar.